akt crovespa

Prostorije kluba

Od 01.svibnja 2020. klub ima svoje prostorije u ulici Josipa Kosora 30.